Advokátní kancelář Hráský&Hráská
obrazek

Cíle a záměry

Od vzniku této advokátní kanceláře se jednotliví advokáti i zaměstnanci věnují především úzkému osobnímu kontaktu se svými klienty. Substituční zastupování u soudů je opravdovou výjimkou, protože každému klientovi se věnuje ten advokát, kterého klient o poskytnutí právní pomoci požádal a kterého si sám vybral. To je podstatné zejména s ohledem na budování důvěry mezi klientem a advokátem. Z dlouhodobého hlediska se tato politika advokátní kanceláře ukázala jednoznačně pozitivní a úspěšná. Při zastupování právnických osob a poskytování právní pomoci pro malé i větší firmy je cílem všech pracovníků kanceláře dlouhodobý pozitivní právní vztah a potřebná faktická dosažitelnost v kteroukoliv dobu. Poskytování právní pomoci pro zaměstnance nebo rodinné příslušníky klientů (právnických osob či podnikajících fyzických osob) je běžnou samozřejmostí. U jednotlivých fyzických osob je snahou advokátů vždy vybudování úzkých vztahů tak, aby se konkrétní advokát stal rodinným právníkem klienta. Při obsáhlém a dlouhodobém právním zastupování, zejména ve sporných obchodních a občanskoprávních řízení je kladen ve finanční oblasti důraz na hrazení poskytnuté právní pomoci především z přísudků od protistran klienta.

Mezinárodní klientela

Kromě poskytování obhajoby v trestních věcech široké skupině klientů z různých zemí světa, poskytují advokáti právní pomoc v civilních záležitostech klientům v češtině, angličtině a ruštině. V návaznosti na asociační dohody se spolupracujícími tlumočníky pak je poskytována právní pomoc i pro asijskou klientelu v thajštině a vietnamštině. Advokátní kancelář má úzké pracovní kontakty s právnickými firmami ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska s Edwards Geldard solicitors z Cardiffu ve Walesu a s McFADDEN, PILKINGTON and WARD v Londýně, v Anglii.