Advokátní kancelář Hráský&Hráská
obrazek

Profil právníků

advokát JUDr. Michal Hráský


narodil se v Praze v Československu v roce 1957 a absolvoval právnickou fakultu University Karlovy v Praze v roce 1981. Téhož roku úspěšně složil rigorózní zkoušku s uděleným titulem doktor práv (JUDr.). Po absolvování povinné praxe u tehdejší advokátní organizace Krajského sdružení advokátů v  Praze úspěšně složil s vyznamenáním v roce 1984 advokátní zkoušku a od té doby pracoval nepřetržitě jako advokát. V roce 1990 absolvoval Londýně nadstavbové právnické studium na „Queen Mary College“ (Banking and Commercial Law).
Jazyky: čeština, angličtina, ruština
Dominantní oblasti práva: obchodní právo, občanské právo, trestní právo, rodinné právo, pracovní právo

advokátka JUDr. Alexandra Hráská


narodila se v Praze v Československu v roce 1951 a absolvovala právnickou fakultu University Karlovy v Praze v roce 1976. V roce 1998 úspěšně složila rigorózní zkoušku s uděleným titulem doktor práv (JUDr.). Po absolvování povinné praxe u tehdejší advokátní organizace Městského sdružení advokátů v Praze úspěšně složila s vyznamenáním v roce 1979 advokátní zkoušku a od té doby pracovala nepřetržitě jako advokát. V roce 1993 absolvovala v Londýně nadstavbové právnické studium a následně pracovala v nadnárodní právnické firmě Clifford Chance v Londýně. V současné době je členkou mezinárodní nadační organizace CWLA (Czech Women Lawyers Association).
Jazyky: čeština, angličtina Dominantní oblasti práva: Občanské právoSpolupracující osoby

advokát JUDr. Dalibor Vančura


narodil se v Praze v Československu v roce 1957 a absolvoval právnickou fakultu University Karlovy v Praze v roce 1980. Následně úspěšně složil rigorózní zkoušku s uděleným titulem doktor práv (JUDr.). Po skončení university pracoval řadu let jako úspěšný komerční právník a stal se advokátem. Místem výkonu jeho právní činnosti je město Nymburk. Jazyky: čeština, ruština
Dominantní oblasti práva: Obchodní právo

daňový poradce Jan Pelikán


narodil se v Praze v Československu v roce 1957. Je samostatným účetním a daňovým poradcem, členem České komory daňových poradců. Jazyky: čeština, angličtina

Edita Čáchová


je pověřena právní pomocí související s uzavíráním smluv z oblasti občanského práva, konverzi dokumentů a ověřování podpisů. Jazyky: čeština, angličtina, ruština

Zaměstnanci

Mgr. Oksana Yurina


narodila se na Ukrajině v roce 1975 a absolvovala Bratislavskou vysokou školu práva na fakultě práva v Brně. Po úspěšném zakončení vysokoškolského studia v roce 2009 je zaměstnaná v advokátní kanceláři jako právnička. Jazyky: ukrajinština, ruština, čeština Dominantní oblasti práva: Trestní právo