Advokátní kancelář Hráský&Hráská
obrazek

Ceny právních služeb

Pro stanovení ceny právních služeb slouží především advokátní tarif - vyhl. č. 177/1996 Sb. a vyhl. č. 484/2000 Sb. Pro orientaci při stanovení základních sazeb odměn za poskytovanou právní pomoc slouží následující údaje.

 • hodinová sazba v občanskoprávních sporech 2.000,-Kč
 • hodinová sazba v obchodních sporech 3.000,-Kč
 • hodinová sazba v trestních obhajobách 6.000,-Kč
 • hodinová sazba v pracovních sporech 2.000,-Kč
 • hodinová sazba v rodinných věcech 2.000,-Kč
 • právní porada bez dalšího zastupování 1.000,-Kč
 • insolvenční návrhy k soudu 10.000,-Kč
 • konverze dokumentů 500,-Kč
 • Částky jsou uváděny bez DPH.

  S každým klientem je předem projednán rozsah právní pomoci i odhad celkové ceny za poskytnutou právní službu a je s ním uzavřena smlouva o poskytování právní pomoci.